Tầm Nhìn Sứ Mệnh

1. Tầm nhìn : 

Dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế tại Việt Nam 

2. Sứ mệnh  

Đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc & điều trị thông qua các đối tác & hệ thống phân phối chuyên nghiệp. 

3. Chiến lược phát triển đến năm 2020:

- Phát triển hệ thống phân phối độc quyền, chuyên nghiệp về Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế tại Việt Nam

- Phát triển mảng tự doanh (HBN Principle), tập trung v ào một số nhóm điều trị với sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh.

4. Giá trị cốt lõi

Đối tác thân thiện & bền vững.

- Phát triển dựa trên nền tảng thái độ làm việc & tinh thần trách nhiệm.

Lợi nhuận chân chính & vì cộng đồng .

- Cơ hội phát triển & quyền lợi bình đẳng cho mọi nhân viên, đối tác. 

            

5.  Văn hóa doanh nghiệp 

*  Thẳng thắn, cởi mở, thân thiện, lịch sự.

*  Năng lực, nhiệt huyết & tâm đức là thước đo giá trị.

*  Quyền lợi cùng hưởng, khó khăn cùng chia sẻ 

6.  Lãnh đạo 

*  Thực hiện theo nguyên lý 3T (3R): 

-  Tôn trọng (Respect) bản thân

 - Tôn trọng (Respect) đồng nghiệp

- Trách nhiệm (Responsibility) với công việc  

*  Quản lý trao quyền & trách nhiệm dựa vào khả năng, uy tín, nhân cách & chức vụ.

 


Please upgrade IE 8+, Download here